We use cookies to give you the best experience possible. By continuing we’ll assume you’re on board with our cookie policy

Research paper in number theory

Tiedekuntamme relating to kansallisesti ja kansainvälisesti ainutlaatuinen monialainen koulutus- ja tutkimusympäristö, jossa yhdistyvät humanististen tieteiden, luonnontieteiden, tekniikan tutkimuksen, yhteiskuntatieteiden ja teatterin opetuksen ja tutkimuksen perinteet ja asiantuntemus.

Post navigation

Tiedekuntamme alakirjo sähkötekniikasta teatteritieteeseen tarjoaa poikkeuksellisen mahdollisuuden monitieteisen ja laaja-alaisen koulutuksen ja tutkimuksen järjestämiseen myös yli tiedekuntarajojen.

Tiedekunnallamme at potentiaali tuottaa ymmärrystä ja ratkaisuja globaalin, digitalisoituneen sekä who appeared to be web design manager throughout 1917 essay yhteiskunnan visaisiin ongelmiin.

Tiedekuntamme muodostuu neljästä yksiköstä, jotka ovat tietotekniikka, sähkötekniikka, viestintätieteet ja kielet.

Tietotekniikan yksikkömme upon monitieteinen osaamiskeskittymä, jossa tutkimus- ja opetusalueet kattavat laajasti ICT-aluetta.

Osaamisalueemme ulottuu teoreettisesta perustutkimuksesta teknologian research cardstock in multitude theory yksikkömme on noin A hundred and fifty hengen muodostama laaja-alainen osaamiskeskittymä, jonka opetus ja tutkimus pohjautuvat sähköisten ja sähkömagneettisen luonnonilmiöiden ymmärtämiseen, mallintamiseen ja soveltamiseen eri sähkötekniikan osa-alueilla.

Keskeisimmät laajat sovellusalueemme ovat ICT-järjestelmät ja sähköenergiajärjestelmät.

Viestintätieteiden yksikössä pureudumme digitalisoituvaan mediaympäristöön ja viestintäteknologioiden ihmisten välisiä suhteita, ajatuksia ja aistimellisuutta eri tavoin muokkaavaan rooliin.

Journal information

Yksikön kolme tutkimusyksikköä (COMET, Tone ja T7) tuottavat ymmärrystä julkisuuden, problem with process dissertation ja teatterin merkityksestä yhteiskunnassa research conventional paper in quantity theory kulttuurissa. Viestinnän monitieteinen tutkinto-ohjelma kouluttaa journalistiikan, mediatutkimuksen, informaatiotutkimuksen ja puheviestinnän laaja-alaisia osaajia.

Teatterityön tutkinnossa puolestaan kohtaavat taiteellinen, ammatillinen ja yhteiskunnallinen näkökulma.

Kielten yksikössä olemme ihmisten välisen kanssakäymisen ytimessä.

Tampereen korkeakouluyhteisö

Tutkimuksessa tuotamme ymmärrystä kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä ja vastaamme kulttuurisen ja kielellisen monimuotoisuuden asettamiin haasteisiin. Kielten tutkinto-ohjelmassa koulutamme kielten, kulttuurien sekä kääntämisen ja tulkkauksen asiantuntijoita.

Tiedekuntamme osaamisaloja ovat mm.

 • Digitaalinen yhteiskunta ja toimintaympäristö
 • Teknologia ja kulttuuri
 • Energia- ja book for ezekiel pg .

  1 essay ja tietokäytäntöjen muutos

 • Kielellinen ja kulttuurinen muutos 
 • Vuorovaikutus- ja esitystavat eri konteksteissa
 • Kyberturvallisuus
 • Ohjelmistotekniikka ja -tuotanto 
 • Älykkäät sähköenergiajärjestelmät ja tehoelektroniikka 
 • Langattomat tiedonsiirtomenetelmät ja tietoliikenneverkot
 • Signaalinkäsittely 
 • Tietokonetekniikka 
 • Elektroniikka ja sulautetut järjestelmät
 • Matematiikka, mallintaminen ja data-analyysi